Kurumsal
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) danışman üyesi olan KYM, on binlerce gönüllüsüyle din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm dünyada insani yardım faaliyetleri gösteren uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Alan el ile veren el arasında bir köprü vazifesi gören KYM, yurt içinde 40 şubesiyle 81 ilde ve dünyada 110 ülkede faaliyet göstermektedir.
Facebook
Twitter'da
Konuşmaya Katılın
Takip Edin
Twitter'dan yükleniyor...